برخی از مشتریان ما

caret-down caret-up caret-left caret-right

اکتساب یک استارتاپ توسط یک شرکت بزرگ از طریق خرید سهام استارتاپ و اغلب به همراه استخدام افراد مستعدی که استارتاپ را ساخته اند همراه است.

ادغام و اکتساب

خرید قسمتی یا کل یک استارتاپ
 • گام اول

  تعیین معیارهای شناسایی و انتخاب

 • گام دوم

  برقراری ارتباط با استارتاپ های هدف

 • گام سوم

  مذاکره با استارتاپ های مورد نظر

 • گام چهارم

  بررسی و تدقیق و راستی آزمایی

 • گام پنجم

  تعیین ساختار معامله

 • گام ششم

  عقد قرارداد جذب

 • گام هفتم

  راهبری و نظارت بر کسب و کار

دستاوردها برای سازمان شما

کاهش هزینه ها

صرفه جویی در هزینه ها به لطف عملکرد استارتاپ تملک شده

ایجاد بازدهی مالی

درآمدهایی که از طریق اکتساب ها (استارتاپ خریداری شده) کسب می شوند

بزرگتر شدن اندازه بازار

از طریق دستیابی به بازارهای استارتاپ جذب شده و ارائه محصولات و خدمات جدید

درخواست برآورد قیمت طراحی و اجرای محصولات و خدمات هم آوا

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

Scroll to top