برخی از مشتریان ما

caret-down caret-up caret-left caret-right

برنامه شتابدهی برنامه ای هستند که با هدف تسریع رشد و موفقیت استارتاپ ها، از طریق مجموعه ای از منابع و خدمات پشتیبانی که معمولا شامل فضای فیزیکی، مربی گری، خدمات مشترک و شبکه‌سازی می شود، طراحی شده اند. علاوه بر این، اکثر مراکز شتابدهنده در ازای سهام منصفانه مشخص، در استارتاپ ها سرمایه گذاری می کنند.

برنامه های پرورش کسب و کار در هم آوا با هدف ارائه خدمات تخصصی و عمومی در مراحل انتخاب، شکل دهی و شتاب‌دهی به کسب و کارهای نوپا، با همکاری شرکت ها و سازمان های بزرگ و معتبر کشور برگزار می شود. هدف اصلی هم‌آوا رشد و پرورش استارتاپ‌ها است که از کشف یک نیاز، ارائه ایده/راه حل شروع و به تجاری سازی ختم می‌شود.

برای رسیدن به این هدف هر تیم کارآفرین نوپا در برنامه های پرورش کسب و کار هم آوا مراحل غربالگری و انتخاب، شکل دهی، توسعه و شتابدهی و رشد را سپری می نمایند.

برنامه شتابدهی

برنامه های پرورش کسب و کارهای نوآورانه
 • گام اول

  غربالگری و انتخاب تیم/ایده ها

  در ابتدا در مرحله غربالگری و انتخاب تیم/ایده ها از طریق درخواست مستقیم و یا انتخاب توسط مدیران برنامه از رویدادها، فضاهای کاری اشتراکی، دانشگاه ‌ها، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه فناوری و روش های دیگر انتخاب و پس از ارائه ایده و طرح خود،‌ تیم و ایده ارزیابی شده و در صورت کسب امتیاز مطلوب وارد مرحله شکلدهی می شوند.

 • گام دوم

  شکلدهی

  در مرحله شکلدهی به تیم/ایده منتخب فضای کاری مشترک به همراه آموزشهای تخصصی و عمومی کسب و کار و توانمندسازی مهارت‌های نرم ارائه می شود. در پایان دوره شکلدهی در صورت تایید کمیته سرمایه‌گذاری، تیم های برتر وارد مرحله شتابدهی می‌شود.

 • گام سوم

  شتابدهی

  در مرحله شتابدهی به استارتاپ‌ها خدمات در جهت توسعه محصول و رسیدن سریع به بازار هدف ارائه می‌شود و در پایان دوره توسط کمیته سرمایه گذاران ارزیابی و در صورت تایید، مذاکرات با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه انجام می‌شود.

 • گام چهارم

  جذب سرمایه

  پس از مرحله شتابدهی، استارتاپ‌ها ماهیت حقوقی پیدا کرده و کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهند تا به درآمدزایی مناسب رسیده و آماده برای جذب مراحل بعدی و بزرگتر سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران خطرپذیر شوند.

دستاوردهای برگزاری برنامه شتابدهی برای سازمان شما

کمک به ساخت شرکت‌های جدید

برنامه های شتابدهی کمک می کنند تا کسب و کارهای نوآورانه و در حال رشد ساخته شوند

ایجاد بازدهی مالی

ارزش سهام شتابدهنده در شرکت جدید رشد می کند و یا به نسبت سهام، سود سالیانه ایجاد می شود

ساخت محصولات و خدمات نوآورانه

محصولات و خدمات اعتبارسنجی شده توسط استارتاپ‌های شتابدهی شده به بازار ارائه می شوند

درخواست برآورد قیمت طراحی و اجرای محصولات و خدمات هم آوا

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

Scroll to top