برخی از مشتریان ما

caret-down caret-up caret-left caret-right

صندوق های خطرپذیر شرکتی برای استارتاپ ها سرمایه مورد نیاز برای صندوقشان را فراهم می کنند. علاوه بر بازدهی مالی، این ابزار به شرکت ها اجازه می دهد تا نوآوری را به صورت پایدار از بیرون شرکت به دست آورند.

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی

راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی یا مشارکت در سایر صندوق ها
 • گام اول

  تعیین اهداف صندوق

 • گام دوم

  تعیین میزان سرمایه گذاری

 • گام سوم

  شناسایی استارتاپ ها

 • گام چهارم

  ارزشگذاری استارتاپ ها

 • گام پنجم

  تعیین استراتژی منبع یابی

 • گام ششم

  انجام سرمایه گذاری

 • گام هفتم

  انجام پیگیری و حمایت

 • گام هشتم

  رصد کردن استراتژی خروج

دستاوردها برای سازمان شما

رشد حوزه های غیر استراتژیک

دستیابی به حوزه های دورتری که در مرکز کسب و کار شرکت وجود ندارد

ایجاد بازدهی مالی

بازگشت سرمایه (ارزش گذاری پورتفولیو و سودهای حاصل از خروج ها)

بازارها و محصولات جدید

رشد سبد محصولات (تعداد محصولات و درآمدهای حاصل از آن) و ورود به بازارهای جدید

درخواست برآورد قیمت طراحی و اجرای محصولات و خدمات هم آوا

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

Scroll to top