برگزاری رویداد سه روزه

برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین زیر:

  1. کار تیمی استارتاپی
  2. مدل کسب و کار (Business Model)
  3. نحوه ارائه به سرمایه گذار

به همراه مربی گری تخصصی و کسب و کاری

Scroll to top