فراخوان رویداد

دعوت از مخاطبان برای ثبت نام در رویداد
تهیه بسته گرافیکی و روابط عمومی رویدادها بهمراه تولید محتوا
طراحی و پشتیبانی صفحه اختصاصی ثبت نام رویدادها
طراحی فراخوان تبلیغاتی و اجرای کمپین های جذب استارتاپ ها در شبکه های اجتماعی

Scroll to top