تطابق محصول و بازار

جدب تیم/فرد منتخب در شرکت برای طراحی و ساخت محصول با قابلیت های عملکردی اصلی (محصول آماده تولید انبود)
به روز رسانی طراحی و ویژگی های محصول بر اساس فیدبک های بازار و مشتریان
تهیه طراحی و نمونه سازی با جزییات بالا و آماده برای تولید صنعتی و ارائه به بازار اولیه
همکاری در ایجاد مدل کسب و کار
ساخت چند نمونه با استفاده از مواد و فرآیندهای تولیدی
انتقال طراحی ها به خط تولید
همکاری در تعیین استراتژی ورود به بازار

Scroll to top